List gończy i europejski nakaz aresztowania

Obecny trudny i niepewny czas powoduje wzmożony ruch transgraniczny, przy czym przekraczanie granicy może pociągnąć za sobą niespodzianki, których każdy chciałby uniknąć. Każdemu może się zdarzyć zapomnieć o zdarzeniach z przeszłości, albo uznać, że minęło już tak wiele czasu, że już nic złego nie może się stać. Często jednak skutki popełnionych błędów i wejścia w […]

Wolność słowa a naruszenie dóbr osobistych

Wydawać by się mogło, że w ramach wolności słowa możemy wyrażać swoje opinie na każdy temat, w dowolnej formie i do dowolnego grona odbiorców. Tak jednak nie jest. Wolność słowa doznaje ograniczenia tam, gdzie sięga ochrona dóbr osobistych podmiotu wypowiedzi. Najczęściej do nadużycia wolności słowa a jednocześnie do naruszenia dóbr osobistych dochodzi w sytuacji konfliktu, […]

Zasada minimalizowania szkody w postępowaniu likwidacyjnym

Niemal każdemu z nas może zdarzyć się, że padniemy ofiarą czyjegoś działania, w wyniku którego doznamy szkody osobistej lub majątkowej. Trudno takich sytuacji uniknąć. Jednak, gdy już się zdarzą, warto wiedzieć, jak postępować, by uzyskać naprawienie szkody w pełnym wymiarze. Przede wszystkim należy prawidłowo udokumentować zdarzenie powodujące szkodę – uzyskać oświadczenie sprawcy obejmujące wszystkie istotne […]

Skuteczne ubezpieczenie w podróży

Jak już zadbaliśmy o wyczerpującą treść umowy o świadczenie usług turystycznych, powinniśmy sprawdzić, czy obejmuje ona także ubezpieczenie następstw związanych z naszą aktywnością. Często podstawowe ubezpieczenie oferowane jest wraz z ofertą podróży, jednak i w tym wypadku należy wnikliwie sprawdzić, jakie są jego warunki, jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem, a także jakie są sumy ubezpieczenia […]

Podróż marzeń czy… porażka?

  Zima w rozkwicie, do lata zostało jeszcze parę miesięcy, jednak wielu z nas już snuje marzenia oraz realne plany na weekendowe i wakacyjne wyjazdy. Ważne, by te plany miały mocne oparcie w rzeczywistości, w szczególności w treści umów zawieranych z touroperatorami – rozlicznymi biurami podróży, zarówno internetowymi, jak i stacjonarnymi. Niestety bardzo często nasze […]

Przesłanki zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

  Kiedy można podwyższyć / obniżyć / uchylić obowiązek alimentacyjny względem dziecka? To pytanie zadają sobie wielokrotnie rodzice borykający się bądź to z trudem samodzielnego wychowywania dziecka, bądź to z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego orzeczonego wyrokiem Sądu. Przesłanką zmiany orzeczenia o wysokości obowiązku alimentacyjnego jest istotna zmiana sytuacji po stronie potrzeb osoby uprawnionej, bądź też po […]

Czy warto mediować w sprawach rodzinnych?

  Czy warto mediować w sprawach rodzinnych? Wbrew pozorom sprawy sądowe dotyczące funkcjonowania rodziny w tym małoletnich dzieci są najtrudniejszymi pod względem postępowania dowodowego, jak i pod względem wpływu ostatecznego rozstrzygnięcia Sądu na funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny. W rzeczywistości nie ma strony wygranej w sprawie o rozwód czy o władzę rodzicielską. Każdorazowo jest to porażka […]

O bezpodstawnej egzekucji …

  Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby zaskoczone egzekucją bardzo starych długów. Zwykle są to należności przedawnione, będące przedmiotem obrotu na rynku wierzytelności, zaś wierzyciele dochodzący tych roszczeń nie mają zbyt wiele wspólnego z pierwotnym wierzycielem. Tytuły wykonawcze bywają dotknięte istotnymi wadami, zarówno w odniesieniu do sposobu ich doręczenia dłużnikowi, jak i w odniesieniu […]