Wydawać by się mogło, że w ramach wolności słowa możemy wyrażać swoje opinie na każdy temat, w dowolnej formie i do dowolnego grona odbiorców. Tak jednak nie jest.

Wolność słowa doznaje ograniczenia tam, gdzie sięga ochrona dóbr osobistych podmiotu wypowiedzi.
Najczęściej do nadużycia wolności słowa a jednocześnie do naruszenia dóbr osobistych dochodzi w sytuacji konfliktu, a szczególnie, gdy konflikt ten wchodzi w sferę publiczną i jest uwidaczniamy na zewnątrz relacji, często ma to miejsce z wykorzystaniem popularnych mediów społecznościowych.

Nagminnie spotyka się różne wypowiedzi i komentarze, które raz opublikowane trafiają do nieokreślonego i nieograniczonego grona odbiorców i zaczynają „żyć własnym życiem” w sieci. W takim wypadku konflikt pomiędzy dwiema osobami szybko może osiągnąć wymiar publiczny i zaangażować w jego istotę osoby wcześniej niezorientowane, ani niezainteresowane jego przedmiotem.

Gdy wzajemna niechęć czy emocje wymykają się spod kontroli nie trudno o użycie obraźliwych słów lub sformułowań, które stawiają ich adresata w niekorzystnym świetle, często bez oparcia w faktach jak i bez obiektywnego uzasadnienia.

Warto wiedzieć, że nawet publikowanie wypowiedzi czy opinii pod nickiem pozornie nie pozwalającym na zidentyfikowanie ich autora nie chroni przed odpowiedzialnością, albowiem w toku postępowania procesowego możliwe jest uzyskanie metodami operacyjnymi adresu IP urządzenia, z którego zostały one nadane, a co za tym idzie jego użytkownika.

Jest to istotna informacja także dla osób pokrzywdzonych nieprawdziwymi czy nieprzychylnymi opiniami czy komentarzami, albowiem mają one możliwość obrony swojej czci i godności także na drodze procesowej.
Roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych można dochodzić zarówno na drodze cywilnej jak i karnej, z oskarżenia prywatnego, warto jednak zacząć taką procedurę od wystosowania wezwania do sprawcy naruszenia do zaprzestania naruszania dóbr osobistych w określony sposób, do usunięcia naruszenia a także do przeproszenia osoby pokrzywdzonej a nawet do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego.

Warto zatem z rozwagą wypowiadać się publicznie o innych osobach, pamiętać przynajmniej o elementarnym szacunku we wzajemnych relacjach, a w sytuacji, gdy już doszło do naruszenia dóbr osobistych adekwatnie reagować na to, nie pozwalając sprawcy na dalszą ingerencję w tak istotną sferę jak godność i cześć człowieka.

Autor: Elżbieta Łuka – adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 roku członek Izby Adwokackiej w Katowicach, prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką w Gliwicach. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, swoją pracę traktuje jako służbę i wykonuje ją z pasją. Najchętniej pomaga w sprawach rodzinnych, karnych, majątkowych, spadkowych oraz cywilnych i gospodarczych. Każdego Klienta i każdą sprawę traktuję indywidualnie

postępowanie likwidacyjne // adwokat Gliwice // adwokat Ustroń