Jak już zadbaliśmy o wyczerpującą treść umowy o świadczenie usług turystycznych, powinniśmy sprawdzić, czy obejmuje ona także ubezpieczenie następstw związanych z naszą aktywnością.

Często podstawowe ubezpieczenie oferowane jest wraz z ofertą podróży, jednak i w tym wypadku należy wnikliwie sprawdzić, jakie są jego warunki, jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem, a także jakie są sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń.

Zazwyczaj niestety za niemal symboliczną opłatą z tytułu składki ubezpieczeniowej kryje się niewiele większa ochrona ubezpieczeniowa.

Tymczasem warto zadbać o to, by poza podstawowym ubezpieczeniem w zakresie kosztów leczenia, w zależności od charakteru wyjazdu, zadbać o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym osobom, ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej oraz transportu poszkodowanego do kraju, ubezpieczenie od utraty bagażu, czy wreszcie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, a także wiele innych.

Samo korzystanie z opieki medycznej poza granicami kraju może być objęte ochroną ubezpieczeniową w bardzo różny sposób, także i w taki, że ubezpieczyciel nie zapewnia bezpłatnej opieki medycznej w miejscu pobytu, albo też placówka, za której usługi ubezpieczyciel przeprowadzi rozliczenie bezgotówkowe znajduje się w znacznej odległości od miejsca zdarzenia, albo co najwyżej ubezpieczyciel zrefunduje poniesione przez osobę ubezpieczoną koszty, na warunkach ściśle przez niego określonych, warto zatem zawsze sprawdzić, jaki wariant ubezpieczenia jest oferowany i jak miałaby wyglądać jego realizacja.

Niezależnie od ubezpieczenia podróży warto zawsze posiadać przy sobie kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego tzw. EKUZ, która może dawać dostęp do bezpłatnej pomocy medycznej w prostszy i skuteczniejszy sposób niż ochrona ubezpieczeniowa komercyjnego ubezpieczyciela.

Autor: Elżbieta Łuka – adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 roku członek Izby Adwokackiej w Katowicach, prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką w Gliwicach. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, swoją pracę traktuje jako służbę i wykonuje ją z pasją. Najchętniej pomaga w sprawach rodzinnych, karnych, majątkowych, spadkowych oraz cywilnych i gospodarczych. Każdego Klienta i każdą sprawę traktuję indywidualnie