Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby zaskoczone egzekucją bardzo starych długów. Zwykle są to należności przedawnione, będące przedmiotem obrotu na rynku wierzytelności, zaś wierzyciele dochodzący tych roszczeń nie mają zbyt wiele wspólnego z pierwotnym wierzycielem.

Tytuły wykonawcze bywają dotknięte istotnymi wadami, zarówno w odniesieniu do sposobu ich doręczenia dłużnikowi, jak i w odniesieniu do samego roszczenia będącego przedmiotem egzekucji.

Dlatego zawsze warto wnikliwie przyjrzeć się takiej sprawie, zweryfikować prawidłowość doręczenia tytułu egzekucyjnego, jak i merytoryczną podstawę dochodzonego roszczenia.

Zazwyczaj można skutecznie uratować się przed taką egzekucją, trzeba jednak działać szybko i zdecydowanie.

 

Autor: Elżbieta Łuka – adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 roku członek Izby Adwokackiej w Katowicach, prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką w Gliwicach. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, swoją pracę traktuje jako służbę i wykonuje ją z pasją. Najchętniej pomaga w sprawach rodzinnych, karnych, majątkowych, spadkowych oraz cywilnych i gospodarczych. Każdego Klienta i każdą sprawę traktuję indywidualnie