Prowadzimy sprawy osób przebywających poza granicami kraju, nie wymagamy osobistej obecności Państwa w Kancelarii celem udzielenia pełnomocnictwa i zlecenia prowadzenia sprawy, istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą,bądź przez osoby trzecie oraz istnieje możliwość konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Prowadzimy w tym trybie sprawy rodzinne, w tym rozwodowe, karne, w szczególności związane z aresztem i poszukiwaniami listem gończym, oraz w związku z wykonywaniem orzeczonych kar i środków karnych, a także sprawy majątkowe, spadkowe oraz związane z nieruchomościami znajdującymi się na terenie Polski.

Udzielamy konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.


adwokat Gliwice | porady prawne | ustalenie ojcostwa | rozwód adwokat Gliwice | separacja | odszkodowania Gliwice