Obecny trudny i niepewny czas powoduje wzmożony ruch transgraniczny, przy czym przekraczanie granicy może pociągnąć za sobą niespodzianki, których każdy chciałby uniknąć.

Każdemu może się zdarzyć zapomnieć o zdarzeniach z przeszłości, albo uznać, że minęło już tak wiele czasu, że już nic złego nie może się stać. Często jednak skutki popełnionych błędów i wejścia w konflikt z prawem widnieją w rejestrach i w chwili poddania się takiej osoby kontroli tożsamości, okazuje się, że osoba jest poszukiwania Listem Gończym, albo wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania. 

Jak uniknąć przykrej niespodzianki?

Mając świadomość wejścia w konflikt z prawem w przeszłości i brak pewności, że jest to historia na pewno zakończona, zawsze wartość sprawdzić swoją aktualną sytuację prawnokarną. 

Zdarza się bowiem, że w rejestrze karnym widnieją niewykonane, „zapomniane” kary, niezapłacone należności z tytułu grzywny, zamienione na karę pozbawienia wolności, zarządzona do wykonania zawieszona kara pozbawienia wolności, czy odwołane warunkowe przedterminowe zwolnienie. 

Zdarza się też, że przez kilka lat pozostaje w Prokuraturze zawieszone postępowanie przygotowawcze o zdarzenie z odleglejszej przeszłości, gdzie bez obecności podejrzanego i przedstawienia zarzutów nie można podjąć dalszych czynności procesowych. 

Aby sprawdzić swoją sytuację prawnokarną należy wystąpić o wydanie zaświadczenia o karalności z Krajowego Rejestru Karnego, gdzie ujawnione są Krajowe Listy Gończe. Zaświadczenie to jednak nie obejmuje informacji o ewentualnym wydaniu Europejskich Nakazów Aresztowania – o tę informację należy zwrócić się do właściwego Sądu Okręgowego. Można także przeglądać ogólnodostępne listy osób poszukiwanych publikowane m.in. na stronie Komendy Głównej Policji, jednak i tam nie zawsze widnieją wszystkie aktualnie poszukiwane osoby. 

Zatem przed przekroczeniem granicy warto upewnić się, czy nie mają miejsca okoliczności mogące skutkować pozbawieniem wolności przy okazji rutynowej kontroli.

Jeśli już okaże się, że takie zdarzenia mają miejsce, należy skontaktować się z organem, na któreg wniosek został wydany list gończy – zazwyczaj udaje się bowiem rozwiązać problem bez konieczności przymusowego pozbawienia wolności.

Pomagamy naszym Klientom zarówno w badaniu sytuacji prawnokarnej w Krajowym Rejestrze Karnym, jak też kontrolujemy sytuację pod kątem wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz współdziałamy w kontakcie z Prokuraturą i Sądem w kierunku rozwiązania problemu i umożliwienia bezproblemowego podróżowania i przekraczania granic.

Autor: Elżbieta Łuka – adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 roku członek Izby Adwokackiej w Katowicach, prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką w Gliwicach. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie, swoją pracę traktuje jako służbę i wykonuje ją z pasją. Najchętniej pomaga w sprawach rodzinnych, karnych, majątkowych, spadkowych oraz cywilnych i gospodarczych. Każdego Klienta i każdą sprawę traktuję indywidualnie