a k t u a l n o ś c i

aktualności

Czy warto mediować w sprawach rodzinnych?

Czy warto mediować w sprawach rodzinnych? Wbrew pozorom sprawy sądowe dotyczące funkcjonowania rodziny w tym małoletnich dzieci są najtrudniejszymi pod względem postępowania dowodowego, jak i pod względem wpływu ostatecznego rozstrzygnięcia Sądu na funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny. W rzeczywistości nie ma strony wygranej w sprawie o rozwód czy o władzę rodzicielską. Każdorazowo jest to porażka małżonków, […]

O bezpodstawnej egzekucji …

Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby zaskoczone egzekucją bardzo starych długów. Zwykle są to należności przedawnione, będące przedmiotem obrotu na rynku wierzytelności, zaś wierzyciele dochodzący tych roszczeń nie mają zbyt wiele wspólnego z pierwotnym wierzycielem. Tytuły wykonawcze bywają dotknięte istotnymi wadami, zarówno w odniesieniu do sposobu ich doręczenia dłużnikowi, jak i w odniesieniu do […]