a k t u a l n o ś c i

aktualności

Przesłanki zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Kiedy można podwyższyć / obniżyć / uchylić obowiązek alimentacyjny względem dziecka? To pytanie zadają sobie wielokrotnie rodzice borykający się bądź to z trudem samodzielnego wychowywania dziecka, bądź to z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego orzeczonego wyrokiem Sądu. Przesłanką zmiany orzeczenia o wysokości obowiązku alimentacyjnego jest istotna zmiana sytuacji po stronie potrzeb osoby uprawnionej, bądź też po stronie […]

Czy warto mediować w sprawach rodzinnych?

Czy warto mediować w sprawach rodzinnych? Wbrew pozorom sprawy sądowe dotyczące funkcjonowania rodziny w tym małoletnich dzieci są najtrudniejszymi pod względem postępowania dowodowego, jak i pod względem wpływu ostatecznego rozstrzygnięcia Sądu na funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny. W rzeczywistości nie ma strony wygranej w sprawie o rozwód czy o władzę rodzicielską. Każdorazowo jest to porażka małżonków, […]

O bezpodstawnej egzekucji …

Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby zaskoczone egzekucją bardzo starych długów. Zwykle są to należności przedawnione, będące przedmiotem obrotu na rynku wierzytelności, zaś wierzyciele dochodzący tych roszczeń nie mają zbyt wiele wspólnego z pierwotnym wierzycielem. Tytuły wykonawcze bywają dotknięte istotnymi wadami, zarówno w odniesieniu do sposobu ich doręczenia dłużnikowi, jak i w odniesieniu do […]