a k t u a l n o ś c i

aktualności

O bezpodstawnej egzekucji …

Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby zaskoczone egzekucją bardzo starych długów. Zwykle są to należności przedawnione, będące przedmiotem obrotu na rynku wierzytelności, zaś wierzyciele dochodzący tych roszczeń nie mają zbyt wiele wspólnego z pierwotnym wierzycielem. Tytuły wykonawcze bywają dotknięte istotnymi wadami, zarówno w odniesieniu do sposobu ich doręczenia dłużnikowi, jak i w odniesieniu do […]